You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Online obchod deštníky a slunečníky

Eshop deštník.cz

Obchod deštník

Eshop slunečníky

Obchod slunečníky

Čeština
Koruna
+420 777 750 345 +420 777 750 346
 • Váš nákupní košík je prázdný!

Obchodní podmínky

 1. Všeobecné podmínky

  Přeji hezký den, na úvod bych chtěl říct, že naše strány www.destnik.cz a www.dazdnik.sk jsou určeny pro dvě skupiny zákazníků:
  1.Podnikatelé-obchodníci, kteří využívají naše stránky jako on-line katalog s tím, že nakupují za ceny, které sdělíme na vyžádání – zašleme náš velkoobchodní ce­ník.
  2.Ne-podnikatelé, kteří mohou využít těchto stránek jako e-shop a zboží si objednat. Pro Vás tedy uvádíme ceny, abyste si mohli zboží rovnou zakoupit.
  Osobní odběr je možný bez poplatku po předchozí dohodě Pleteném Újezdě. Jak je patrno zboží dodáváme zákazníkům jak na Slovensku, tak i v České Republice. Zboží vždy obdržíte od „místně“ příslušné firmy- na Slovensku je dodavatelem firma Švihel-Móda v daždi, spol. s r.o., IČ 31372210, DIČ SK2020333788,Senec -tel. 0948 360 882 a v Česku CZ-Móda v dešti, sro.,,IČ 03193918, DIČ CZ03193918, Pletený Újezd tel. 777 750 345. Věřte, že uděláme maximum pro Vaši spokojenost a pohodlí.

 2. Vymezení pojmů:

  Vaše vždy písemná objednávka /fax,pošta, email/ obsahuje kontaktní údaje, doručovací adresu a případně i fakturační adresu/pokud se liší od doručovací.
  Zboží Vám dodáme co nejdříve dle informace na příslušné www.stránce.
  Místem plnění se rozumí sklad prodávajícího: CZ-Móda v dešti,sro., resp. Švihel-Móda v daždi, spol. s r.o., Senec-Slovensko.

 3. Doprava zboží

  Dopravu zboží objednaného prostřednictvím e-shopu hradí zákazník – při objednávce deštníků do 2000,–CZK/78,–euro bez DPH, ostatní zboží dle dohody, resp. naší nabídky. Úhrada nákladů pro podnikatele u objednávky nad 2000Kč/78euro je naším nákladem, při menších objednávkách Vám můžeme přeúčtovat náklady na dopravu -poštovné cca 100,–Kč/4,–euro. Způsob dopravy je sjednáván se zákazníkem dle povahy a rozsahu dodávky. Preferujeme služby České resp. Slovenské pošty, dohodou je možno zvolit libovolného smluvního přepravce, využíváme i dovoz naší autodopravou. Cenu dopravy -pokud ji hradí zákazník- oznámíme vždy předem při potvrzení objednávky. Termín dodání Vám oznámíme vždy předem, jsme připraveni akceptovat Vaše připomínky.

 4. Cena

  Ceny, které jsou uveřejněny na internetu platí pouze pro e-shop !!! V České republice prodáváme vždy za ceny v CZK=Kč, a na Slovensku v euro. Konverzní kurz je 30,126SKK za 1 euro. 6) Obchodníkům-podnikatelům zašleme náš velkoobchodní ceník, případně Vám je sdělíme na základě Vašeho dotazu – prosíme o sdělení předpokládaného množství, četnosti odběru, budeme Vám tak moci nabídnout vždy naše nejlepší ceny. Nový ceník nahrazuje a ruší všechny předešlé. Jsme připraveni v případě Vašeho zájmu Vám nabídnou individuální kalkulaci.

 5. Platební podmínky

  Platební podmínky jsou různé podle odběratele – viz výše. Podnikatelé platí podle naší vzájemné dohody, umíme akceptovat relativně dlouhou splatnost, případně komisní prodej. V e-shopu dodáváme zboží zpravidla na dobírku – tj. platbě proti dodávce objednaného zboží. Odstoupí-li však kupující od smlouvy tím, že nepřebere zásilku je povinen uhradit prodávajícímu 30% z celkové kupní ceny na krytí vzniklých nákladů. Po x-letech fungování se však takový případ ještě nestal – vždy jsme se dohodli a děkujeme Vám za to.

 6. Vady zboží

  Vady zboží, záruka:dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce nejméně 24 měsíců ode dne dodávky, v případě dodávek pro další prodej 24 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi, ne však déle než 30 měsíců ode dne dodání. Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout a případné závady uplatnit bez zbytečných odkladů. Reklamace manka dodávky je povinen oznámit dodavateli do 3 pracovních dnů ode dne doručení. Při poškození obalu zboží je odběratel povinen zkontrolovat- počet, stav a obsah zásilky- a sepsat s přepravní službou o tom protokol.

 7. Závěrečné ustanovení

  Neupravené touto smlouvou vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů České republiky, pro dodávky na Slovensku -Slovenské republiky. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedělitelnou součástí Kupní smlouvy a všechny body těchto podmínek jsou platné, pokud se v Kupní smlouvě nedohodneme jinak.